: 214071
INFORMACJE:KPP Ząbkowice Śląskie

Komenda Powiatowa Policji
w Ząbkowicach Śląskich

Aleja Niepodległości 10

tel. (074) 8-164-222
8-164-200, 8-164-233

fax (074) 8-164-230


tel. alarmowy 997


kontakt: komendant@zabkowice-slaskie.wr.policja.gov.pl


Obszar działania Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich
(miasto i gmina Ząbkowice Śląskie)


Aktualne rejony służbowe dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich:

- Rewir Dzielnicowych I: obejmuje miasto Ząbkowice Śląskie: Rejon miejski nr 1, Rejon miejski nr 2, Rejon miejski nr 3, Rejon miejski nr 4;
- Rewir Dzielnicowych II: obejmuje miasto i gminę Bardo: Rejon miejski nr 1, Rejon pozamiejski nr 2;
- Rewir Dzielnicowych III obejmuje gminę Ciepłowody, Stoszowice, Ząbkowice Śląskie: Rejon pozamiejski nr 1, Rejon pozamiejski nr 2, Rejon pozamiejski nr 3, Rejon pozamiejski nr 4, Rejon pozamiejski nr 5

Komisariat Policji w Kamieńcu Ząbkowickim: Rewir Dzielnicowych w Złotym Stoku,
Komisariat Policji w Ziębicach
Powierzchnia Gminy Ząbkowice Śląskie wynosi 147 km2. Na miasto przypada 14 km2.
Liczba mieszkańców około 25 000
Drukuj

 
K o m e n d a   W o j e w ó d z k a   P o l i c j i   w e   W r o c ł a w i u    ©   By MH & MK
Ten Serwer nie jest w żaden sposób połączony z siecią komputerową Policji
i zawiera tylko jawne dane udostępniane przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu