: 211395
RUCH DROGOWY:KIEROWNIK REFERATU


Komenda Powiatowa Policji w Z±bkowicach ¦l. prowadzi poszukiwania
na podstawie listu gończego za niżej wymienionymi:MARTYNIAK Małgorzata
lat 46, zam. Kędzierzyn KoĽle
WOLIŃSKI Łukasz
lat 35, zam. Z±bkowice ¦l±skie
SO¦ Mariusz
lat 45, zam. Potworów
PAJKIERT Grzegorz
lat 31, zam. Stolec
GAŁWA Robert
lat 46, zam. Z±bkowice ¦l±skie
WODECKI Wiesław
lat 34, zam. Z±bkowice ¦l±skie
KIELARSKI Roman
lat 54, zam. Sulisławice
SO¦ Janina
lat 63, zam. Z±bkowice ¦l±skie

CZAJKA Tadeusz
lat 34, zam. Raczyce
BASZYŃSKI Mirosław
lat 21, zam. Ziębice
KUSTRA Mirosław
lat 44, zam. Rososznica
SIUDAK Robert
lat 30, zam. Ziębice
SYGUŁA Justyna
lat 40, zam. Ziębice
WOLF Józefa
lat 54, zam. Ziębice
GÓRNIAK Teodor
lat 41, zam. Ziębice
KLI¦ Krzysztof
lat 43, zam. Laski
BRO¦ Artur
lat 35, zam. Budzów
PAŁCZYŃSKI Jakub
lat 27, zam. Z±bkowice ¦l.
PANDZIERSKI Sebastian
lat 25, zam. Z±bkowice ¦l.
ANDRUKIANIEC Tomasz
lat 31, zam. Ziębice
DUDEK Jarosław
lat 28, zam. Ziębice
SIWICKA Krystyna
lat 42, zam. Tarnów
PAWLIK Zygmunt
lat 65, zam. Z±bkowice ¦l.
DZIK Rafał
lat 28, zam. Z±bkowice ¦l.
MIŁO¦ Łukasz
lat 29, zam. Z±bkowice ¦l.
Ktokolwiek zna miejsce pobytu wyżej wymienionych osób proszony jest o powiadomienie:

Komendy Powiatowej Policji w Z±bkowicach ¦l±skich - Sekcji Kryminalnej
tel. 0-74 816-42-15, 074 816-42-02 lub 074 816-42-00
tel. alarmowy 997

lub najbliższej jednostki Policji,


Oficer prasowy KPP w Z±bkowicach ¦l.
podkom. Ilona Golec


Drukuj

 
K o m e n d a   W o j e w ó d z k a   P o l i c j i   w e   W r o c ł a w i u    ©   By MH & MK
Ten Serwer nie jest w żaden sposób poł±czony z sieci± komputerow± Policji
i zawiera tylko jawne dane udostępniane przez Komendę Wojewódzk± Policji we Wrocławiu