: 213904
RUCH DROGOWY:KIEROWNIK REFERATU


Komenda Powiatowa Policji w Ząbkowicach Śl. prowadzi poszukiwania
na podstawie listu gończego za niżej wymienionymi:MARTYNIAK Małgorzata
lat 46, zam. Kędzierzyn Koźle
WOLIŃSKI Łukasz
lat 35, zam. Ząbkowice Śląskie
SOŚ Mariusz
lat 45, zam. Potworów
PAJKIERT Grzegorz
lat 31, zam. Stolec
GAŁWA Robert
lat 46, zam. Ząbkowice Śląskie
WODECKI Wiesław
lat 34, zam. Ząbkowice Śląskie
KIELARSKI Roman
lat 54, zam. Sulisławice
SOŚ Janina
lat 63, zam. Ząbkowice Śląskie

CZAJKA Tadeusz
lat 34, zam. Raczyce
BASZYŃSKI Mirosław
lat 21, zam. Ziębice
KUSTRA Mirosław
lat 44, zam. Rososznica
SIUDAK Robert
lat 30, zam. Ziębice
SYGUŁA Justyna
lat 40, zam. Ziębice
WOLF Józefa
lat 54, zam. Ziębice
GÓRNIAK Teodor
lat 41, zam. Ziębice
KLIŚ Krzysztof
lat 43, zam. Laski
BROŚ Artur
lat 35, zam. Budzów
PAŁCZYŃSKI Jakub
lat 27, zam. Ząbkowice Śl.
PANDZIERSKI Sebastian
lat 25, zam. Ząbkowice Śl.
ANDRUKIANIEC Tomasz
lat 31, zam. Ziębice
DUDEK Jarosław
lat 28, zam. Ziębice
PAWLIK Zygmunt
lat 65, zam. Ząbkowice Śl.
DZIK Rafał
lat 28, zam. Ząbkowice Śl.
MIŁOŚ Łukasz
lat 29, zam. Ząbkowice Śl.
Ktokolwiek zna miejsce pobytu wyżej wymienionych osób proszony jest o powiadomienie:

Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich - Sekcji Kryminalnej
tel. 0-74 816-42-15, 074 816-42-02 lub 074 816-42-00
tel. alarmowy 997

lub najbliższej jednostki Policji,


Oficer prasowy KPP w Ząbkowicach Śl.
podkom. Ilona Golec


Drukuj

 
K o m e n d a   W o j e w ó d z k a   P o l i c j i   w e   W r o c ł a w i u    ©   By MH & MK
Ten Serwer nie jest w żaden sposób połączony z siecią komputerową Policji
i zawiera tylko jawne dane udostępniane przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu